Teknologia

Multimedia- ja laitteistokoulutus

Posted by Nemi Jaxx

Multimediaopinnot on nykypäivän poikkitieteellinen akateemisen ala, joka keskittyy teknologioiden ja kulttuuristen ulottuvuuksien ymmärtämiseen perinteisten medialähteiden yhdistämisessä sen uudempiin versioihin. Sen laajuudet voidaan selittää paremmin, jos termi kommunikaatio sekoittuu visuaaliseen osaan tai viestintäsuunnittelun käsitteen kautta. Tämä johtuu siitä, että jos kommunikaatio viittaa tarpeeseen ja käytäntöön vuorovaikutuksessa ympärillämme olevien ihmisten kanssa maailman ymmärtämiseksi ja laajalle levinneeseen sosiokulttuuriseen todellisuuteen asettumiseksi, suunnittelu on tiedettä myös suunnitelman tai normin luomiseksi. , kriteerit tai tavat, kohteen, järjestelmän tai mitattavissa olevan ihmisen vuorovaikutuksen rakentamiseen liike-elämässä ja yhteiskunnassa yleensä. Nykypäivän monimutkaisessa digitaalisessa ympäristössä tällaista suunnittelua voidaan siten soveltaa kaikkiin yksilön ja ympäristön välisiin transaktioihin ja siitä on tullut tehokas keino tavoittaa kohdeyleisö. Se on myös sellaista oppimista, jolla pyritään houkuttelemaan, inspiroimaan, luomaan haluja ja motivoimaan ihmisiä vastaamaan viesteihin tavoitteenaan luoda vaikutus aloitteentekijään, joka voi olla joko brändin rakentamista, myynnin siirtämistä tai yleistä. humanitaarisiin tarkoituksiin.

Viestinnän ja suunnittelun yhdessä harkitseminen on moderni järjestelmäpohjainen lähestymistapa, sekoitettu kurinalaisuus suunnittelun ja tiedon kehittämisen välillä, ja se koskee mediainterventioita, kuten painettua, muotoiltua, sähköistä mediaa tai esityksiä ihmisten kanssa kommunikoimiseksi. Näin ollen multimediaopinnot kattavat laajan kirjon visuaalista viestintää, mukaan lukien editointi, typografia, kuvitus, web-suunnittelu, animaatio, mainonta, visuaalisen identiteetin suunnittelu, esittävät taiteet, tekstinkirjoitus ja luovilla aloilla sovelletut ammatilliset kirjoitustaidot. Tämän virran opiskelijat oppivat luomaan visuaalisia viestejä ja kuinka hyvin ne voitaisiin lähettää maailmalle uusilla ja merkityksellisillä tavoilla. Opiskelijat oppivat yhdistämään kommunikoinnin taiteen ja teknologian kanssa tieteenaloilla, joihin kuuluu web-sivujen suunnittelu, videopelit, animaatiot, liikegrafiikka ja paljon muuta. Erilaisia viestintävälineitä ovat mainonta, graafinen suunnittelu, teollinen suunnittelu, informaatioarkkitehtuuri, markkinointi, tekninen kirjoittaminen ja niin edelleen, kuvittajiksi, graafisiksi suunnittelijoiksi, web-suunnittelijoiksi, mainostaiteilijoiksi, animaattoreiksi, videoeditoreiksi tai liikegraafikoiksi ryhtyminen, tai jopa taidegraafikkoja ja käsitteellisiä taiteilijoita.

Länsi-Bengalissa ”Brainware University” on ainutlaatuinen, ja se tarjoaa erittäin työhön suuntautuneita kokopäiväisiä perustutkinto- ja jatkokursseja multimediaopinnoissa ja johtaa näin tämän sukupolven opiskelijat yhdistämään mielikuvituksellisen ajattelunsa ja luovan kykynsä teknologiaan. päivästä vastaamaan joukkojen ja tiedotusvälineiden kasvaviin tarpeisiin monin tavoin.

Related Post